Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış haberleri bul
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış haberleri bul
ve ve
ve ve
ve ve
Temizle
Euro
Arrow
35,6507
Dolar
Arrow
32,8577
İngiliz Sterlini
Arrow
42,4601
Altın
Arrow
2544,0000
BIST
Arrow
11.115

Kanal İstanbul'un imar planı iptal edildi

Mahkemeden Kanal İstanbul'a iptal kararı çıktı. İstanbul 11.İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul'un Yenişehir Rezerv Yapı Alanı'nın imar planını iptal etti.

Kanal İstanbul'un imar planı iptal edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 15 Temmuz tarihinde İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1.Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Değişikliği'ni onayladı. 

Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hemen harekete geçti. İmar planı 16 Temmuz 2021 gün itibarıyla bir ay süreyle askıya çıkarıldı. İBB'de hemen plan değişikliğine itiraz ederek, konuyu mahkemeye taşıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı başvuruda plan değişikliklerinin kamu yararına aykırı olduğunu vurguladı. İstanbul'un ve kente yaşayanlar için hayati önem taşıyan tarım topraklarının, ormanların ve su havzalarının zarar göreceği savunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise İBB’nin itirazını reddetti.

HUKUKA UYGUNLUK YOK

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB'nin itirazını haklı bularak imar planını iptal edilmesine karar verdi. Mahkeme 2023/3120 numaralı kararında, "15/07/2021 onay tarihli, İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile bu plan değişikliklerine yapılan 16/08/2021 tarih ve BK No:4274, İBB No:138918 sayılı itirazın zımnen reddine ilişkin işlemde şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı" yönündeki tespitlerde bulundu.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ EKSİKLİKLER

11.İdare Mahkemesi kararında dava konusu revizyon imar planı değişikliklerinde nüfusun nasıl tespit edildiğini ve bu durumun belirsizlik yarattığı kaydetti. Kararda, bilirkişi raporundaki, nüfus hesaplarının eksik olduğu ve yatırımcı kurum ve kuruluşlarının görüşlerine dair bilginin bulunmadığı ifade edildi. Mezarlık alanlar da ağaçlandırılacak alan olarak gösterilmiş. Mahkeme bu durumun da mevzuata kaydetti. .

ÇED DAVASI DANIŞTAY'DA GÖRÜLÜYOR

İBB’nin Kanal İstanbul Projesi’ne yönelik diğer davaları ise yargıda devam ediyor. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna ilişkin dava, Danıştay’da görülüyor.


Haber Kaynağı : 12punto

Kanal İstanbul