Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış haberleri bul
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış haberleri bul
ve ve
ve ve
ve ve
Temizle
Euro
Arrow
34,9385
Dolar
Arrow
32,5064
İngiliz Sterlini
Arrow
40,8451
Altın
Arrow
2441,0000
BIST
Arrow
10.087

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruluşunu öngören kanun Resmi Gazete’de yayımlandı

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruluşunu öngören kanun Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruluşunu öngören kanun Resmi Gazete’de yayımlandı

Kanuna göre, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, mütevelli heyeti, yönetim kurulu ve denetim kurulundan oluşacak.

Vakıf, Bakanlığa ait veya tahsisli olup, güncel olarak ihtiyaç duyulmayan taşınmazların ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle Bakanlık yararına değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapabilecek, yükseköğretim kurumları kurabilecek, personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini destekleyecek çalışmalar yapabilecek.

Vakfa gelir temin edilmesi ve vakfın amaçlarına tahsis edilmesi amacıyla yurt içinde ve yurt dışında taşınır ve taşınmaz alma, satma, kiralama; ayni ve nakdi, fikri ve sınai her türlü hak ve alacağı temin etme, takas, trampa, ipotek tesisi ve benzeri tasarruflarda bulunabilecek.

Devlet iç borçlanma senetleri ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, şirket tahvilleri, hisse senetleri ve sair menkul kıymetler alıp satabilecek, şirket ve ticari işletme kurabilecek ve işletebilecek.

Vakfın sahip olduğu ve olacağı taşınmaz mallar her türlü tapu harçları ile emlak vergisi ve taşınmazlara bağlı her türlü resim ve harçlardan muaf olacak.


Haber Kaynağı : 12punto

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı personel tasarruf Teşkilat vakıf vergi