'Aile ve Gençlik Fonu Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Fon ile aile müessesinin güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve girişimlerine destek sağlanması amaçlanıyor.

'Aile ve Gençlik Fonu Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle, Aile ve Gençlik Fonu'nun çalışma usul ve esasları ile fonun kaynaklarından yapılacak kaynak aktarımlarına ilişkin detaylar belirlendi.

Fonun amacı, aile müessesinin güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine ile girişimlerine destek sağlanması olarak özetlenebilir. Fon, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak kuruldu.

Aile ve Gençlik Fonu Yönetim Kurulu, beş kişiden oluşmaktadır ve bu kurulun başkanı Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı. Diğer üyeler ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı.

Yönetim Kurulu, fonun kaynaklarını belirleyecek, aktarılacak kaynak tutarını ve harcama programlarını belirleme yetkisine sahip. Ayrıca, ilgili mevzuat çerçevesinde diğer yetkilerde bulunuyor.

Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu ve Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hisselerinin bir kısmını, fonların gelirlerinden belirli oranlarda aktarılacak tutarları, geri ödeme öngörülen projelerden oluşan tutarları ve nakdi bağış, yardım ve hibeleri içeriyor.

Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler, altı aylık dönemler halinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu sayede fonun kullanımı ve etkinliği hakkında şeffaf bir süreç izlenebilecek.


Haber Kaynağı : AA

Aile ve Gençlik Fonu Aile ve Sosyal Hizmetler Hazine ve Maliye Bakanlığı Resmi Gazete