Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış haberleri bul
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış haberleri bul
ve ve
ve ve
ve ve
Temizle
Euro
Arrow
35,6507
Dolar
Arrow
32,8577
İngiliz Sterlini
Arrow
42,4601
Altın
Arrow
2544,0000
BIST
Arrow
11.087

İletişim ve bağlam…

Teknolojinin gelişmesi ile iletişimin boyutları değişiyor. Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, insanlar sürekli bir mesaj sağanağı altında kalmaktadır. Bu durum, iletişim süreçlerinin anlaşılması ve değerlendirilmesi açısından önemli bir konu haline gelmiştir.

İletişim süreçlerinin doğru anlaşılabilmesi için, mesajların bağlamdan kopuk olmaması gerekir. İletişim, yapıldığı bağlam içinde doğru bir biçimde anlaşılabilmektedir. Bağlamsız bir iletişime rastlanmamaktadır. Zira iletişim ancak belirli bir bağlam içerisinde anlam kazanır. Mesajların dijital mecrada yayınlandığı bağlamdaki iletişime ise ‘kitle iletişimi’ denilmektedir.

Önemli bir yere sahip olan ‘bağlam’, iletişimin karakterini tanımlayan bütün öğeleri kapsar. Bir bütünlüğe işaret eden ve birbirine bağlı olan bağlamlar, aynı zamanda iletişimin toplumsal, tarihi, kültürel, iktisadi ve psikolojik bütünlüğünü oluşturmaktadır.

İletişimdeki insanı sadece tepki gösteren olarak görmek doğru değil. İletişimi, tarih, mekân, zaman, değerler, ideoloji, kimlik bağlamları ile değerlendirmek gerekir. İletişimin bağlamından istenmeden ya da bilerek koparılması durumunda değişik ifadelerin belirmesi ihtimalleri çoğalmaktadır.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda anlık, tepkisel ve duygusal mesajlar verilmektedir. Bağlamına oturmayan ya da bağlamı bilinmeyen, sınırlı mesajlara alıcı ya da hedef olan kişilerce bağlam eklenmektedir. Bağlamın kurulmaması anlamayı ve anlamlandırmayı engeller.

Mesaj verenin içinde bulunduğu bağlam, mesajın kendi bağlamı ve mesajı alanın içinde bulunduğu bağlam birbirinden farklı olduğuna göre, bağlamsal uyumu sağlayacak olan mesajın kendisidir. Mesaj bu anlamı ile iki farklı bağlamı birbirine bağlamayı başardığı takdirde anlamlıdır ve başarılıdır. Önemli bir iletişim başarısıdır bu. Salt ‘mesajı atayım illaki birilerinin bağlamına denk gelir’ gibi bir nevi ‘spam yaklaşımlar’ iletişimi bir süre sonra tamamen koparır ve kapıların tamamen kapanmasına yol açar.

Özetle, mesajın etkili olabilmesi için, hem göndericinin hem de alıcının bağlamlarına duyarlı olması gerekir. Bu, mesajın doğru zamanlaması, uygun dili ve bağlamlara uygun içeriği içermesi anlamına gelir.