Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış haberleri bul
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış haberleri bul
ve ve
ve ve
ve ve
Temizle
Euro
Arrow
36,0060
Dolar
Arrow
32,9969
İngiliz Sterlini
Arrow
42,8443
Altın
Arrow
2569,0000
BIST
Arrow
11.139

Demokrasiyi etkileyen, siyasi çatışmaları tetikleyen YSK kararları

Zaman zaman bağımsız ve tarafsızlığın zedelendiğini söyleyebilirim.

Son zamanlarına bakıldığında demokrasi hayatını derinden etkileyen ve aynı zamanda çok şiddetli siyasi çatışmalara yol açan pek çok Yüksek Seçim Kurulu Kararı mevcuttur.

Yasanın açık hükmüne rağmen damgasız oyların geçerli sayılması, 2019 Yerel Yönetimler Seçimi sırasında aynı zarftaki oylardan birinin geçersiz, diğerlerinin geçerli kabul edilmesi, iktidar partisinin itirazlarının kabul, muhalefet partilerinin aynı nitelikteki itirazlarının reddedilmesi bunun en tipik örnekleridir.

Yine Anayasa'ya göre cumhurbaşkanının üçüncü kez aday olup, olmayacağının yargısal bir kararla çözüme kavuşturulması gerekirken Yüksek Seçim Kurulu'nun bir yüksek mahkeme gibi bu konuda karar verip, cumhurbaşkanına üçüncü kez seçilme yolunu açması hukuk çevrelerinde çok tartışılan bir konudur.

Yalnız kamuoyunda yanlış bilinen bir konuda Yüksek Sesim Kurulu’na haksızlık edilmektedir.

Kayyum atama uygulamalarında; Yüksek Seçim Kurulu'nun Belediye Başkanı olamayacağını bildiği bir kişinin niçin seçime katılmasına onay verdiği sorulmaktadır.

2972 Sayılı Mahalli idareler ile mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9. Maddesinde; 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 11. maddesindeki sakıncaları taşımamak kaydıyla onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşının Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyesi olabileceği belirtilmiştir.

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 11. maddesinde ise; maddede Sayılan suçlardan hakkında soruşturma yapılanların değil, mahkum olanların ve haklarındaki bu mahkumiyet kararı kesinleşenlerin milletvekili ve 2972 Sayılı kanunla yapılan yollama nedeniyle Büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı ve belediye meclis üyesi seçilemeyecekleri öngörülmüştür.

Daha açık bir deyişle seçilme yeterliliği konusunda inceleme yapan Yüksek Seçim Kurulu; aday hakkında Soruşturma veya kovuşturma olup, olmadığını değil, kesinleşmiş bir mahkumiyet kararının mevcudiyetini gösteren Sabıka ve suç kaydı bulunup bulunmadığını inceleyerek ilgilinin aday olup, olamayacağı hakkında bir karar vermektedir.

Bu durumda Yüksek Seçim Kurulu’nun; adaylardan hakkında soruşturma bulunanları araştırması ve açık yasal düzenlemeye karşın mahkumiyeti bulunanlar yerine bunların aday olup, olamayacaklarını karara bağlaması görevi değildir.

Açıklanan nedenle iktidarın kayyum uygulamaları ve Anayasal ve yasal düzenlemeye rağmen görevine son verilen belediye başkanları yerine halkın iradesini göz ardı ederek belediye meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği bir başkan vekilini değil bir idare memurunu kayyum olarak seçmesi konusunda Yüksek Seçim Kurulu’nun bir kusuru bulunmamaktadır.