Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış haberleri bul
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış haberleri bul
ve ve
ve ve
ve ve
Temizle
Euro
Arrow
34,9385
Dolar
Arrow
32,5064
İngiliz Sterlini
Arrow
40,8451
Altın
Arrow
2441,0000
BIST
Arrow
10.087

Artık topraklarımızda vergi ve zam yetiştiriliyor...

Aslında temsilsiz vergi, temsilsiz zam olmaz. Bunun anlamı iktidarın keyfine göre vergi ve zam koyamamasıdır. Vergiler de zam da ancak halkın seçtiği parlamentonun onayı ile olur.

Ancak ne vergiler, ne zamlar konusunda parlamentonun hiçbir yetkisi yok. Bu vergileme yetkisi ve zam yetkisi iktidarın elinden alınmalıdır. Ağır vergiler altında halkımız ezilmektedir.

Halka sahip çıkacak parlamento ise yok hükmündedir. Bu nedenle de temsilsiz vergi olmaz yetkisini mutlak monarşiye özgür bir yapıyla iktidar kullanmaktadır.

Anayasamızın 73. Maddesine göre vergiler kanunla konulur, değiştirilir veya kanunla kaldırılır.

Vergi resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinin muaflık istisna ve indirimleri ve oranlarıyla ilişkin hükümlerinde kanunun belirlediği yükün ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir ifadesi yer almaktadır. Bu hüküm ile temsilsiz vergi olmaz ilkesine aykırıdır. Bu bakış açısıyla cumhurbaşkanı parlamentonun vekili olmuş durumdadır. 

Siyasi iktidar uzun süredir sermayeden alınması gereken vergiyi almayarak vergilenmeden harcama yapmaktadır. Bunu da borçlanma ve para basarak karşılamaktadır.

Bu borçlanmanın yükünü de halkımız çekmekte olup bir yandan bugünkü kuşaklar, diğer yandan gelecek kuşaklar büyük bir yük altına girerek bir yandan yoksullaşmakta diğer yandan refah kaybına uğramaktadır.

Halktan fazla vergi almak bir yandan haksızlık diğer yandan hırsızlıktır.  İktidarın böyle halkın üzerine sınırsız vergi koyması ise diğer yanı ile eşkiyalıktır. Zenginlerin ve kendilerinin saltanat sürmesi için halkı eziyorlar bazen çok aşırı ve yüksek vergi konması ya da kötüye kullanılması halkın isyanını meşru kılar.

Ülkemiz topraklarında artık bilim yetiştirilmiyor uygarlık yetiştirilmiyor, hukuk ve adalet yetiştirilmiyor, tarım ürünleri yetiştirilmiyor, sanayi yetiştirilmiyor, çiftçi yetiştirilmiyor, ülkemizde herkes suskun bir kurtarıcı bekliyor. Unutmamak gerekir ki özgürlük de demokrasi de mücadele ettiğin kadar vardır.

Yurttaşların ve parlamentonun onayı olmadan hiçbir vergi konulmamalı ve zam yapılmamalıdır. Burada parlamentodan kastım her yurttaşın bütçe hakkını savunan bir parlamentodur.

17. yüzyılda yaşamış olan Osmanlı devlet adamı Koçi Bey IV. Murat’a sunduğu risalesinde vergi veren halkın çektiği sıkıntıları şu şekilde ifade ediyordu. “Bu zulme halk nasıl dayansın.”